Landelijke Vereniging en de ADB's

De Landelijke Vereniging van Anti Discriminatie Bureaus en Meldpunten is de brancheorganisatie van de bureaus en neemt als zodanig geen klachten in behandeling. Indien u vragen heeft over discriminatie of een klacht wilt indienen, raden wij u aan contact op te nemen met een van de bureaus. Een adressenlijst vindt u hier.

GEZOCHT: BETROKKEN WERKGEVERS

Het project "Vacatures voor Alle Leeftijden" (meer informatie te vinden op www.leeftijd.nl) is op zoek naar betrokken werkgevers die willen deelnemen aan het rondetafelgesprek dat de Commissie Gelijke Behandeling op 6 september 2005 van 15:30 - 18.00 uur te Utrecht organiseert. Dit gesprek - dat het karakter van een open uitwisseling draagt - vindt plaats in het kader van adviesvraag die bij de Commissie ligt over de vraag wat wel/niet mag in een personeelsadvertentie. Werkgevers worden in gelegenheid gesteld toe te lichten waarom zij leeftijdsgrenzen nodig hebben.
Aanmelden kan via Anouk Mulder van het Expertisecentrum LEEFtijd of via Klara Gerrits van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam. U kunt bij hen ook meer informatie verkrijgen.

Bel Gelijk

Landelijke cijfers discriminatie klachten over 2003

Klachten over discriminatie ontstaan vooral in de context van buurt of wijk (20% van de discriminatieklachten in 2003) en op de arbeidsmarkt (17,7% in 2003). Klachten van allochtonen hebben relatief vaak betrekking op de arbeidsmarkt. Klachten van autochtonen relatief vaak op de situatie in de wijk of buurt. Opvallend is dat het aantal klachten over discriminatie in de buurt of wijk in de vier grote steden geringer is dan daarbuiten. Dit blijkt uit het rapport Kerncijfers 2003. Jaaroverzicht discriminatieklachten bij antidiscriminatiebureaus en meldpunten dat op 7 juli 2004 is overhandigd aan CDA-Kamerlid Mirjam Sterk.
Het rapport is een samenwerking van de LVADB, het LBR en de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Erratum

Pagina 9 van het rapport:
'In Apeldoorn is het aantal klachten relatief het sterkst gedaald.'

Deze constatering is niet correct weergegeven, want de cijfers over 2003 geven alleen de klachten en meldingen weer, terwijl in 2002 ook de informatieverzoeken en registratie van graffiti in het overzicht zijn opgenomen.
Lees hier het persbericht en de conclusies.

Design Meldpunt Discriminatie Amsterdam 2003 in opdracht van de LV.